Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu i na ich wykorzystanie w celach analitycznych, bezpieczeństwa oraz zapewnienia wygody korzystania ze strony.

Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Grupy Stock Spirits http://www.stock-polska.pl/pl/privacy_cookies.aspx

Skip to main content

Polityka prywatności Grupy Stock Spirits

Przykładamy dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem stron internetowych: www.stockspirits.com, www.stock-polska.pl, www.stock-spa.it, www.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba oraz innych stron internetowych Stock lub Spółek z Grupy Stock ("Strony Internetowe"), a także danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub innych środków komunikacji elektronicznej. 

Oprócz postanowień niniejszej Polityk i prywatności zastosowanie mają również Kodeks Postępowania, a także inne dokumenty, o których mowa w Polityce.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Jesteśmy administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych użytkowników Stron Internetowych, w tym osób ubiegających się o pracę w Spółkach z Grupy Stock za pośrednictwem formularzy online.

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym w wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Tobie praw. Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres: gdpr@stockspirits.com

Co oznaczają pojęcia użyte w niniejszej Polityce?

Dane osobowe

Oznaczają dane dotyczące żyjących osób fizycznych, które mogą zostać zidentyfikowane na podstawie takich danych lub na podstawie takich danych i innych informacji będących w posiadaniu administratora danych (lub danych i informacji, w których posiadanie może on wejść).

Obejmują one informacje o użytkownikach Stron Internetowych, w tym o osobach ubiegających się o pracę w Spółkach z Grupy Stock za pośrednictwem formularzy online.

Wykorzystywanie danych osobowych

Oznacza każdą operację przeprowadzaną na danych osobowych, w tym ich zbieranie od osób, których dane dotyczą lub ich uzyskiwanie z innych źródeł, utrwalanie, przechowywanie, zmiana, przekazywanie innym podmiotom lub ujawnianie.

RODO

Oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Stock

Oznacza Stock Spirits Group PLC, Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0HH, United Kingdom

Spółki z Grupy Stock,

Oznaczają:

 • Stock Spirits (UK) Limited – Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire HP10 0HH, Wielka Brytania
 • Stock Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6, 20-402 Lublin, Polska
 • Stock Slovensko s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, adres: Galvaniho 7/A 821 04 Bratysława, Słowacja
 • Stock Plzeň – Božkov s.r.o. z siedzibą w Plzeň – Božkov, Republika Czeska, adres: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Republika Czeska
 • Stock s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, Włochy, adres: Via Tucidide, 56 bis - Torre 2, 20134 Mediolan, Włochy
 • Stock BH d.o.o. z siedzibą w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina, adres: Džemala Bijedića 185/12, 71000 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
 • Stock d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja, adres: Josipa Lončara 3, 10090 Zagrzeb, Chorwacja
 • Stock International s.r.o. z siedzibą w Plzeň – Božkov, Republika Czeska, adres: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Republika Czeska

My, nasze

Oznacza, w zależności od kontekstu, Stock albo Spółki z Grupy Stock.

Ty, Twój

Oznacza żyjącą osobę fizyczną, której dane osobowe są wykorzystywane przez Stock albo Spółki z Grupy Stock, a mianowicie użytkownika Stron Internetowych, w tym osobę ubiegającą się o pracę w Spółkach z Grupy Stock za pośrednictwem formularzy online.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem Stron Internetowych wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej, celach. W zależności od celu wykorzystania administratorem danych osobowych – ponoszącym odpowiedzialność za zgodność wykorzystania danych z przepisami o ochronie danych osobowych – będzie albo Stock albo jedna ze Spółek z Grupy Stock.

Stock jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu:

 • zapewnienia zgodności z prawnymi ograniczeniami reklamy i promocji napojów alkoholowych,
 • subskrypcji newslettera,
 • optymalizacji działania strony internetowej.

Natomiast lokalna Spółka z Grupy Stock jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
 • rekrutacji.

Ponadto, zarówno Stock, jak i Spółki z Grupy Stock – każde w zakresie swojej odpowiedzialności – są administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłoszonych żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw przyznanych osobie, której dane dotyczą, na mocy RODO.

Spółki z Grupy są administratorami danych w zakresie działalności podanej powyżej stosunku do następujących Stron Internetowych:

www.stock-polska.pl

www.stock-spa.it

www.stock.sk

www.stock.cz

www.stock.hr

www.stock.ba

Zapewnienie zgodności z prawnymi ograniczeniami reklamy i promocji napojów alkoholowych

Wykorzystujemy dane osobowe obejmujące podany przez użytkownika kraj zamieszkania oraz datę urodzenia w celu zapewnienia, że komunikaty związane z reklamą i promocją napojów alkoholowych nie są kierowane do osób małoletnich. Podstawą prawną wykorzystywania Twoich danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na mocy krajowych przepisów ustanawiających ograniczenia reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po pomyślnym przejściu weryfikacji wieku. Sama informacja o pomyślnym przejściu weryfikacji będzie przechowywana w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem plików cookies nie dłużej niż do zakończenia sesji przeglądania Stron Internetowych (sesyjne cookie).

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie

Wykorzystujemy Twoje osobowe obejmujące adres email, numer telefonu oraz wszelkie dane, które zdecydujesz się nam przekazać, wypełniając formularz zapytania, w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony Internetowej, w tym klienta.

Jednakże, jeżeli wypełniając formularz zapytania, zdecydujesz się przekazać nam dane, których nie możemy wykorzystywać z powołaniem się na nasz prawnie uzasadniony interes, uznajemy, że przesyłając zapytanie godzisz się na ich wykorzystanie w powyższym celu. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę taką możesz w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji.

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Subskrypcja newslettera

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres email w celu przesyłania w ramach usługi newslettera bieżących informacji korporacyjnych na temat spółki Stock Spirits Group PLC. Uznajemy, że zapisując się na listę mailingową, godzisz się na wykorzystanie podanych przez Ciebie danych osobowych w tym celu. W związku z tym podstawą prawną wykorzystania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane będą przechowywane do 2 lat, nie dłużej jednak niż do cofnięcia subskrypcji.

Rekrutacja

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, kraj zamieszkania, obszar zainteresowań zawodowych oraz wszelkie inne dane, które zdecydujesz się nam podać, załączając dokumenty aplikacyjne (w tym CV) lub wypełniając formularz wiadomości. Wykorzystujemy te dane w celu stworzenia listy kandydatów na wakujące stanowiska pracy oraz w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawach związanych z prowadzoną rekrutacją. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu różni się w zależności od:

 • podstawy prawnej zatrudnienia, o które się ubiegasz,
 • zakresu informacji podanych przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych oraz w formularzu wiadomości,
 • obowiązujących w poszczególnych państwach przepisów prawa pracy.

Stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych przykrych konsekwencji. Po wycofaniu zgody Twoje dane nie będą wykorzystywane w ramach prowadzonej rekrutacji.

Twoje dane będą przechowywane przez 1 rok od dnia, w którym wysłałeś/wysłałaś swoją aplikację za pomocą formularza online.

Konkursy i wydarzenia

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach organizowanych przez nas konkursów i wydarzeń znajdziesz na stronie internetowej dedykowanej danemu konkursowi lub wydarzeniu.

Optymalizacja działania strony internetowej oraz poprawa komfortu korzystania z niej

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki oraz urządzenia końcowego, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na naszych Stronach Internetowych, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Wykorzystujemy te dane w celu monitorowania korzystania ze strony, indywidualizacji zawartości strony oraz poprawy komfortu korzystania z niej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na optymalizacji działania naszej strony, w tym na:

 • oszacowaniu liczby naszych odbiorców oraz zwyczajów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej,
 • dostosowaniu naszej strony internetowej do indywidualnych zainteresowań użytkowników,
 • dostosowaniu naszej strony internetowej do urządzeń końcowych użytkowników
 • przyspieszeniu wyszukiwania,
 • rozpoznawaniu użytkowników po ich powrocie na naszą stronę.

Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok.

Możesz nie zaakceptować zapisywania na swoim urządzeniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, w tym uniemożliwić dostęp do niektórych jej części. Jeżeli nie dokonałeś odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki, nasz system będzie domyślnie przesyłał pliki cookies z chwilą zalogowania się przez Ciebie na naszej stronie.

Możesz usunąć zapisane na swoim urządzeniu pliki cookies, usuwając historię wyszukiwani w komputerze. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez komputer.

Rozpatrywanie żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą

Wykorzystujemy Twoje osobowe obejmujące adres email, oraz wszelkie dane, które zdecydujesz się nam przekazać w nadesłanym emailu, w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłoszonych przez Ciebie żądań, skarg i zapytań związanych z wykonywaniem praw przyznanych Ci na mocy RODO, podjęcia działań w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem, skargą lub zapytaniem i poinformowania Cię o tych działaniach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na mocy przepisów RODO.

Twoje dane będą przechowywane w tym celu przez 5 lat od dnia zgłoszenia żądania, skargi lub zapytania.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych
 • gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności:
  • kancelariom prawnym
  • innym Spółkom z grupy Grupy Stock

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług – podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie i w naszym imieniu:

 • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji

Z dostawcami usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe zawieramy umowy, na mocy których podlegają oni naszym poleceniom.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO).
 • kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO)
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO)
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli:
  • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych,
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane,
  • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,
  • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO)
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO)

W przypadku pytań, uwag i wniosków dotyczące niniejszej polityki prywatności, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami Możesz skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres gdpr@stockspirits.com

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru Twojego miejsca Twojego zatrudnienia albo zamieszkania.

W jaki sposób poinformujemy Cię o zmianie niniejszej polityki prywatności?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie oraz zgłaszane, w odpowiednich przypadkach, drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą z podaniem istotnych informacji o zamierzonych zmianach oraz terminu ich wejścia w życie.